Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Fun with Mum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-046) przy ul. Bruszewskiej 28, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000446323, NIP: 1080014185, REGON: 146486386, adres poczty elektronicznej: contact@funwithmum.com, numer telefonu: (+48) 730 356 856 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). Adres poczty elektronicznej: contact@funwithmum.com. Adres strony internetowej: https://pl.funwithmum.com

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Fun with Mum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-046) przy ul. Bruszewskiej 28, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000446323, NIP: 1080014185, REGON: 146486386, adres poczty elektronicznej: kontakt@funwithmum.pl, numer telefonu: (+48) 792 029 209 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także przesyłania materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością sklepu internetowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Dane osobowe

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zakupu towarów fizycznych w sklepie internetowym. Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

 1. Poprawne świadczenie sprzedaży i dostawy towarów, a także dostosowanie obsługi klienta do oferty, lub historii wcześniejszych zgłoszeń;
 2. Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami;
 3. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im;
 4. Działania marketingu bezpośredniego;
 5. Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług;

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas trwania procesu zakupowego, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z procesem zakupowym, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Zawierając z nami umowę zakupu będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.

Jakie konkretnie dane zbieramy?

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone to:

 1. Imiona i nazwisko;
 2. Adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
 3. Adres mailowy
 4. Numer telefonu
 5. Składowe zamówienia: Pozycje zamówionych produktów
 6. Adres IP
 7. Numer transakcji systemu płatniczego

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług sprzedaży co rozumiane jest jako brak możliwości spełnienia warunków do pozytywnego zakończenia procesu sprzedaży i dostawy zakupionych towarów.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:

 1. Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych towarów lub organizacji kampanii marketingowych;
 2. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
 3. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. przyjęcia płatności i/lub dokonania zwrotów na Państwa rzecz;

Więcej źródeł i informacji:

Jakie mają Państwo prawa?

Jako firma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Usunięcia przetwarzania danych;
 5. Przeniesienia danych do innego administratora;
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Fun with Mum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bruszewska 28, 03-046 Warszawa lub mailowo contact@funwithmum.com.

Szczegółowy zasady korzystania z naszych usług znajduję się na stronie Regulaminu.


Cookies

Czym są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się z serwisem.

Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i pobierane są automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy użytkownik pierwszy raz odwiedza daną stronę www. Zazwyczaj pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Do czego wykorzystywane są cookies?

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Narzędzia wykorzystywane do tego celu to m.in. Google Analytics oraz Google AdWords.

Jakie są rodzaje cookies?

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Pliki sesyjne (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Pliki stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń końcowych czy oprogramowaniu zainstalowanym na danym urządzeniu

Jak usunąć lub zablokować cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych:

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Copyright © Petibebe.pl All rights reserved.